Koroplast’ta değeri 1.52 lira olan hisseler 4.68 liradan halka arz edilecek

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri’nin (#KRPLS) halka arzında ek satışla birlikte 78 milyon 500 bin adet hisse satışı planlanıyor. Halka arz fiyatı 4.68 lira. Arz büyüklüğü 367 milyon 380 bin lira olarak hesaplanıyor. Fiyat istikrarı için ayrılan bütçe ise halka arz gelirinin yüzde 25 ile sınırlandırılıyor.

Şirketin sermayesi 150 milyon liradan 174 milyon 600 bin liraya çıkarılacak.

Yapılan bedelli sermaye artırımından doğan 24 milyon 600 bin adet pay ve hakim ortak konumundaki Korozo Ambalaj’a ait 42 milyon 200 bin adet hissenin arzının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde 11 milyon 700 bin adet hisse de ek satışa konu edilecek.

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 272 MİLYON LİRA

Şirketin sermayesi 150 milyon lira, özkaynakları ise 161 milyon lira. Toplam yükümlülükleri ise 272 milyon lira ile özkaynağın çok üzerinde. Yükümlülüklerin 187 milyon liralık kısmı ise kısa vadeli.

2021 yılının ilk üç aylık döneminde 6 milyon 600 bin lira kar açıklayan şirket aynı yılı 6 milyon lira karla tamamlıyor. Halka arz için baz alınan dönem yani 2022 yılı ilk üç ayında ise şirketin karı 2.5 milyon liraya geriliyor.

Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında şirketin karlılığı yüzde 61 oranında düşüş kaydediyor.

SULANMA ETKİSİ EKSİ 3.16 LİRA

Bu tablo ışığında hisseleri 4.68 liradan halka arz etmek isteyen Korozo Ambalaj’ın halka arzdan pay alacak yeni ortaklar için eksi 3,16 TL tutarında ve eksi yüzde 68 oranında sulanma etkisi olacak.

Daha anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekirse, değeri 1.52 lira olan hisseler 4.68 liradan halka arz edilecek.

Bu arada şirketin hakim ortağı Korozo’ya ait paylar üzerinde İş Bankası’nın birinci derecede rehni bulunuyor.

Şirketin yüzde 45 oranında hissesi halka arz edilmek isteniyor.

150 milyon sermayesi olan şirketin 75 milyon adet hissesi üzerindeki rehin kaldırılıyor.

Halka arz edilecek paylar yüzde 45’in altında kalırsa kalan kısım için yeniden İş Bankası lehine rehin tesis edilecek.

75 milyon adet A Grubu paylar için ise rehin devam ediyor.

Kaynak: Borsagündem

Yorum yapın