GİBTÜ en az 60 KPSS puan ile 6 takım için memur arıyor! Son müracaat ne vakit?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı memur alımı yapacağını açıkladı. Büro Çalışanı, Dayanak Çalışanı, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Mühendis, Teknisyen ve Tekniker takımlarında alım yapacak olan kurum, müracaat kurallarından tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. Ayrıyeten adaylardan en az lise mezunu olma ve en az 60 KPSS puan kuralı aranıyor. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi memur alımı 13 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Adaylar 27 Temmuz 2022 tarihine kadar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı 3.Kat Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığına müracaat forumu ve gerekli evraklar ile birlikte şahsen yahut posta ile müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Başvuru formunu üniversitenin resmi web sayfası https://www.gibtu.edu.tr/personel üzerinde temin edebilirsiniz.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1- Müracaat formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

2- 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç belgesi

3- Diploma yahut mezuniyet evrakının onaylı fotokopisi yahut E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Doküman ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan kaidelerinde belirtiliyor ise)

7- Askerlik Durum Dokümanı (Erkek adaylar için) 8- İsimli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir) 9- S-9 ilan nolu takımlar için Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı fotokopisi.

BAŞVURU KURALLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı unsurundaki yaş kaidelerini taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53. Unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, mahzur olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili pürüzü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak misyon gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak.

10- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS (P94) puanı temel alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın